Начало » Информация » Указ №83

Указ №83

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 83

На основание чл. 12, ал. 1 във връзка с чл. 7, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Назначавам Централна избирателна комисия за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. в състав:

Председател:

Светла Дочева Димитрова - юрист

Заместник-председатели:

Александър Григоров Петров - математик Бисер Живков Троянов - юрист Елена Николова Маркова - юрист

Секретар:

Мустафа Сали Карадайъ - математик

Членове:

Александър Андреев Андреев - юрист Александър Георгиев Урумов - филолог Александър Димов Александров - юрист Алексей Боянов Трифонов - юрист

Ася Боянова Велкова - юрист

Бойко Валентинов Грозданов - инженер Ерхан Юксел Чаушев - юрист

Иван Найденов Давидов - юрист

Иванка Атанасова Грозева - юрист

Иларион Димитров Иларионов - математик Камелия Стоянова Нейкова - юрист

Мария Веселинова Мусорлиева - юрист Меглена Николова Русенова - юрист

Михаил Михайлов Константинов - математик Орлин Вилхелм Иванов - юрист

Ралица Босилкова Негенцова - юрист

Румен Василев Еленски - юрист

Румяна Кирилова Стоева-Сидерова - юрист Сабрие Тайфи Сапунджиева - юрист

Силва Петкова Дюкенджиева - юрист

Издаден в София на 3 април 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Миглена Тачева