Начало » Решения » Решение ЕП-№ 226/02.06.2009

Решение № ЕП-226/02.06.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-226
София, 02.06.2009

ОТНОСНО: допусната техническа грешка в Приложение № 50 от изборните книжа

По повод запитвания от районните избирателни комисии ЦИКЕП констатира допусната техническа грешка в отпечатването на контрола № 2, Приложение № 50 от изборните книжа, като неправилно е отпечатано, че числото по т. 3 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, 9, 10, 11 и 12, вместо "Числото по т. 3 трябва да е по-голямо или равно на сумата от числата по т. 8, 9, 10, 11 и 12".

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

УКАЗВА на районните избирателни комисии контрола № 2 от Приложение № 50 от изборните книжа да се чете:

"Числото по т. 3 трябва да е по-голямо или равно на сумата от числата по т. 8, 9, 10, 11 и 12."

 

                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Мустафа Карадайъ

 

 

РС/МБ

Всички решения