Начало » Информация » Указ №82

Указ №82

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 82

На основание чл. 42, ал. 3 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Издаден в София на 3 април 2009 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Миглена Тачева