Начало » Решения » Решение ЕП-№ 99/07.05.2009

Решение № ЕП-99/07.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-99
София, 07.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-41 от 16 април 2009 г. на ЦИКЕП

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 160 от 7 май 2009 г. на областния управител на област Габрово Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП- 41 от 16 април 2009 г., като:

1. Името на члена на РИК - Габрово, вместо Еленка Колева Иванова да се чете "Еленка Колева Стефанова".

2. Името на члена на РИК - Габрово, вместо Данаил Росенов Петров да се чете "Данаил Росенов Павлов".

3. Анулира удостоверения № 4 и 17 от 16 април 2009 г. и издава нови удостоверения с верните имена.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Габрово.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ААн/ЛТ

Всички решения