Начало » Решения » Решение ЕП-№ 98/05.05.2009

Решение № ЕП-98/05.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-98
София, 05.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-46 от 14 април 2009 г.

 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 134 от 3 май 2009 г. на председателя на РИК - София № 24 за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-46 от 14 април 2009 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-46 от 14 април 2009 г., като:

1. Бащиното име на члена на РИК - София № 24, вместо Величка Иванова Грънчарова  да се чете "Величка Йорданова Грънчарова".

2. Бащиното име на члена на РИК - София № 24, вместо Стефан Георгиев Дончев да се чете "Стефан Димитров Дончев".

Анулира удостоверения № 17 и 24 от 14 април 2009 г. и издава удостоверения с верните имена.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - София № 24.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения