Начало » Решения » Решение ЕП-№ 97/05.05.2009

Решение № ЕП-97/05.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-97
София, 05.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Кърджали № 9

 

Постъпило е предложение вх. № 104 от 29.04.2009 г. от областния управител на област Кърджали, с което се съобщава, че поради заболяване на назначения за член на РИК - Кърджали, Веселин Иванов Зидаров от квотата на политическа партия "Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ) той ще бъде възпрепятстван да изпълнява задълженията си в РИК. Предлага се на негово място да бъде назначена за член на РИК - Кърджали, Веселина Михайлова Попратилова от резервните членове на същата политическа сила по Решение № ЕП-42 от 16 април 2009 г. на ЦИКЕП. Към предложението е приложена молба от Веселин Иванов Зидаров, в която се излагат обстоятелствата, цитирани по-горе. Приложено е също предложение от Здравко Карамитев - упълномощен представител за НДСВ - Кърджали.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Кърджали № 9, Веселин Иванов Зидаров и анулира удостоверение № 16 от 16 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Кърджали № 9, Веселина Михайлова Попратилова и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Кърджали № 9.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения