Начало » Решения » Решение ЕП-№ 95/30.04.2009

Решение № ЕП-95/30.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-95
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 107 от 30 април 2009 г. на председателя на  Районна избирателна комисия - Стара Загора, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-55 от 17 април 2009 г., Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-55 от 17 април 2009 г. като:

- собственото име на члена на комисията под № 15 Илиян Свиленов Тодоров да се чете "Илиан Свиленов Тодоров";

- фамилното име на члена на комисията под № 24 Славка Иванова Петкова-Тасева да се чете "Славка Иванова Пенкова-Тасева"

Анулира удостоверения № 15 и 24 от 17 април 2009 г., като издава нови удостоверения с поправените имена.

Копие от решението и удостоверенията да се изпрати на РИК - Стара Загора.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

Всички решения