Начало » Решения » Решение ЕП-№ 94/30.04.2009

Решение № ЕП-94/30.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-94
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: поправка допусната очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-84 от 28 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 20, чл. 92, ал. 5 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка с Решение № 84 от 28 април 2009 г. на ЦИКЕП, като отменя т. 2 на решението.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

РС/ЛТ

Всички решения