Начало » Решения » Решение ЕП-№ 93/30.04.2009

Решение № ЕП-93/30.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-93
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 106 от 30 април 2009 г. на председателя на  Районна избирателна комисия - Смолян, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-43 от 16 април 2009 г., Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-43 от 16 април 2009 г. като името на члена на комисията под № 25 Васка Георгиева Георгиева да се чете "Василка Костадинова Георгиева-Пешева".

Анулира удостоверение № 25 от 16 април 2009 г., като издава ново удостоверение с поправеното име.

Копие от решението и удостоверението да се изпрати на РИК - Смолян.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

 

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

Всички решения