Начало » Решения » Решение ЕП-№ 92/30.04.2009

Решение № ЕП-92/30.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-92
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-56 от 17 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 103 от 29 април 2009 г. на председателя на РИК - Ловеч, за допусната грешка при изписването на единния граждански номер на члена на комисията Стоянка Петкова Тихолова, която грешка е станала в изписването в предложението на областния управител на област Ловеч, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 56 от 17 април 2009 г., като единният граждански номер на члена на РИК - Ловеч, Стоянка Петкова Тихолова вместо ЕГН ********** да се чете "ЕГН **********".

Анулира удостоверение № 25 от 17 април 2009 г., като се издаде ново удостоверение с поправеното име.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Ловеч.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

Всички решения