Начало » Решения » Решение ЕП-№ 91/30.04.2009

Решение № ЕП-91/30.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-91
София, 30.04.2009

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори” (ГИСДИ) за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх.№ 101 от 29 април 2009 г. от главния секретар г-жа Таня Цанева на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" - юридическо лице с нестопанска цел за регистрация с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Към заявлението са приложени копие на удостоверение за актуално правно състояние на сдружението от 21.04.2009 г. по фирмено дело № 3113/1990 г. на Софийски градски съд; копие на  устава на сдружението; кратко описание на опита на сдружението в наблюдение на избори и проект за наблюдение.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 89, ал. 1, чл. 90, чл. 101, чл. 103, ал. 7, чл. 112, ал. 7, § 1, т. 7 от Закона за избиране на членове  на Европейския  парламент  от  Република  България и  Решение    № ЕП-22 от 8 април 2009 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

 

ДОПУСКА И РЕГИСТРИРА Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" за участие с наблюдатели в изборите за  членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Не по-късно от 27 май 2009 г. Сдружение "Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" да представи списък с упълномощените от тях наблюдатели, който да съдържа:

- за български граждани- трите имена и ЕГН;

- за гражданите на други държави - членки на Европейския съюз - имената и номер и дата на удостоверението за пребиваване.

Списъкът се представя на хартиен и технически носител.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

КН/ЛТ

Всички решения