Начало » Решения » Решение ЕП-№ 90/29.04.2009

Решение № ЕП-90/29.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-90
София, 29.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 102 от 29 април 2009 г. на председателя на  Районна избирателна комисия - Русе, допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-51 от 17 април 2009 г., Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка като бащиното име на члена на Районната избирателна комисия - Русе, Петър Стефчов Карасимеонов, което да се чете Петър Стефков Карасимеонов и ЕГН да се чете "**********".

Анулира удостоверение № 7 от 17 април 2009 г. и издаде ново удостоверение с поправеното име и ЕГН.

Копие от решението и удостоверението да се изпрати на РИК - Русе.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

 

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/ЗТ

Всички решения