Начало » Решения » Решение ЕП-№ 9/06.04.2009

Решение № ЕП-9/06.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-9
София, 06.04.2009

ОТНОСНО: приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Приема Методика за определяне на резултатите от гласуването за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Методиката да се обнародва в "Държавен вестник".

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

МК/ЛТ

Всички решения