Начало » Решения » Решение ЕП-№ 89/29.04.2009

Решение № ЕП-89/29.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-89
София, 29.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-57 от 17 април 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 98 от 29 април 2009 г. на областния управител на област Ямбол за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-57 от 17 април 2009 г., Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 57 от 17 април 2009 г., като:

1. Името на секретаря на РИК - Ямбол, вместо Лора Алипова Каламерова, да се чете "Лора Алекова Каламерова".

2. Името на члена на РИК - Ямбол, Пенка Иванова Михайлова, да се чете "Пенка Иванова Михайлова-Трифонова".

3. Името на члена на РИК - Ямбол, Златина Денчева Емилиянова да се чете "Златина Денчева Емелянова".

Анулира удостоверения № 3, 17 и 18 от 17 април 2009 г.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Ямбол.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ААн/ЗТ

Всички решения