Начало » Решения » Решение ЕП-№ 88/29.04.2009

Решение № ЕП-88/29.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-88
София, 29.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) във връзка с писмо вх. № 100 от 29 април 2009 г. на председателя на  Районна избирателна комисия - Кърджали, за поправка на очевидна фактическа грешка в удостоверение, издадено въз основа на Решение № ЕП-42 от 16 април Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в удостоверение № 17 от 16 април 2009 г. на члена на РИК - Кърджали, като ЕГН на Цветанка Славова Границка да се чете "ЕГН 5603170594".

Анулира удостоверение № 17 от 16 април 2009 г.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Кърджали.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

 

                                                                                Мустафа Карадайъ

ААн/ЛТ

Всички решения