Начало » Решения » Решение ЕП-№ 83/28.04.2009

Решение № ЕП-83/28.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-83
София, 28.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 54 от 17 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл.. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писма вх. № 82 от 27 април 2009 г. и вх. № 89 от 28 април 2009 г. на областния управител на област Варна за допусната очевидна фактическа грешка от областния управител на област Варна, при направеното от него предложение за назначаване на 6 члена на РИК - Варна,  Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 54 от 17 април 2009 г., като бащиното и фамилно име на члена на РИК - Варна  вместо Владимир Георгиев Павлов, да се чете Владимир Денчев Калудов, собственото име на Милен Георгиев Тодоров, да се чете Миглен Георгиев Тодоров, собственото име на Милко Тодоров Дочев, да се чете Минко Тодоров Дочев, собственото име на Стилиян Христов Любославов, да се чете Стелян Христов Любославов, собственото име на  Тежин Имаил Гюлер, да се чете Тижин Исмаил Гюлер, вместо Христо Тодоров Ненчев, да се чете Стоян Тодоров Ненчев, анулира и удостоверения № 4, 19, 22, 25, 18 и 10 от 17 април 2009 г. и да се издадат нови удостоверения с поправените имена.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

ЕМЗТ

Всички решения