Начало » Решения » Решение ЕП-№ 82/28.04.2009

Решение № ЕП-82/28.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-82
София, 28.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 37 от 15 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл.. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 85 от 24 април 2009 г. на областния управител на област Търговище за допусната грешка при изписването името на председателя на РИК - Търговище, Диана Йорданова Игнатова Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 37 от 15 април 2009 г., като собственото име на председателя на РИК - Търговище, вместо Дияна Йорданова Игнатова да се чете Диана Йорданова Игнатова, анулира удостоверение № 1 от 15 април 2009 г. и да се издаде ново удостоверение с поправеното име.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РЕ/ЛТ

Всички решения