Начало » Решения » Решение ЕП-№ 81/28.04.2009

Решение № ЕП-81/28.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-81
София, 28.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо вх. № 94 от 28 април 2009 г. на председателя на  Районна избирателна комисия София № 23 за допусната грешка при изписването името на секретаря на комисията, Лилия Евтимова Стратиева Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 45 от 16 април 2009 г., като бащиното име на секретаря на РИК - София № 23, вместо Лилия Евимова Стратиева да се чете Лилия Евтимова Стратиева. Анулира удостоверение № 3 от 16 април 2009 г. и да се издаде ново удостоверение с поправеното име.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РС/МБ

Всички решения