Начало » Решения » Решение ЕП-№ 80/27.04.2009

Решение № ЕП-80/27.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-80
София, 27.04.2009

ОТНОСНО: избор на кандидат за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИКЕП с резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 17 и 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № ЕП-21 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП, като взе предвид становището на работната група за представяне на кандидата за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИКЕП, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И :

1. КЛАСИРА на първо място "Информационно обслужване" АД, а на второ място "Аксиопеа" АД.

2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя, заместник-председателите и секретаря на ЦИКЕП да договарят с класирания на първо място кандидат условията за сключване на договор за компютърната обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетин с резултатите от изборите.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

МК/ЛТ

Всички решения