Начало » Решения » Решение ЕП-№ 79/27.04.2009

Решение № ЕП-79/27.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-79
София, 27.04.2009

ОТНОСНО: изменение на Решение № ЕП-26 от 9 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 19 и чл. 54, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и § 85, т. 4 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г.) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Навсякъде в текста на Решение № ЕП-26 от 9 април 2009 г. отпада изразът "независими кандидати".

2. Точка 9 се изменя така:

"т. 9. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват регистрирани кандидати за членове на Европейския парламент от партии и коалиции от партии, представители на партии и коалиции от партии, регистрирали кандидати за участие в изборите на 7 юни 2009 г., представители на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се извърши не по-късно от 13 май 2009 г.

(24 дни) предизборния ден в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИКЕП, което се оповестява по реда на ЗИЧЕПРБ."

3. Независимите кандидати не участват в тегленето на жребия. Номерът им в бюлетината се определя по реда на чл. 54, ал. 3, изречение 2 от ЗИЧЕПРБ.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

РС/ЛТ

Всички решения