Начало » Решения » Решение ЕП-№ 77/27.04.2009

Решение № ЕП-77/27.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-77
София, 27.04.2009

ОТНОСНО: изменение на Решение № ЕП-2 от 4 април 2009 г. на ЦИКЕП

На основание чл. 25, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1, 5, 6, 7, 8, 13, 18 и 21 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и § 85, т. 1, буква "б" от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители (ДВ, бр. 31 от 24.04.2009 г.) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Създава се нова т. 4 в Решение № ЕП-2 от 4 април 2009 г.:

"т. 4. При публикуването на решенията на ЦИКЕП по чл. 25, ал. 1, т. 1, 5, 6, 7, 8, 13, 18 и 21 освен деня се отбелязва и часът на публикуването."

2. Досегашната т. 4 става т. 5.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

РС/ЛТ

Всички решения