Начало » Решения » Решение ЕП-№ 73/23.04.2009

Решение № ЕП-73/23.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-73
София, 23.04.2009

ОТНОСНО: реда и условията за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Република Афганистан

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 4, ал. 1 и § 1, т. 1, изр. последно  от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Решение № 20 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП и писмо вх. № 30 от 16.04.2009 г. на началника на щаба на Съвместното оперативно командване Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Избирателните секции за гласуване на военнослужещите от българския военен контингент в Република Афганистан се разполагат на територията на военните бази в гр. Кабул и гр. Кандахар и се образуват до 17 май 2009 г. от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Афганистан.

2. Избирателните секции по т. 1 от настоящото решение се образуват при наличието на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват чрез писмено заявление (Приложение № 13 от изборните книжа). Заявлението се подава лично, чрез писмо или в електронна форма (по факс, чрез електронна поща на сканирано саморъчно подписано заявление) до посолството на Република България в Република Афганистан не по-късно от 17 май 2009 г. (20 дни преди изборния ден).

3. Избирателните списъци за гласуване в избирателните секции по т. 1 от настоящото решение се съставят от  извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Афганистан най-късно до 6 юни 2009 г. включително въз основа на постъпилите писмени заявления.

4. Български гражданин, който не е включен в избирателния списък, се вписва в списъка от СИК след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец- приложение № 15 от изборните книжа.

5. Членовете на секционните избирателни комисии се назначават от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Република Афганистан най-късно до 6 юни 2009 г. 

6. Министерството на държавната администрация и административната реформа снабдява СИК с необходимите изборни книжа, бюлетини и материали преди отпътуването на комисиите.

7. Избирателите и членовете на СИК гласуват на територията на военните бази с валиден български паспорт.

8. Резултатите от гласуването се изпращат в ЦИКЕП по електронен път по защитената връзка на Министерството на отбраната с военния контингент.

9. Транспортът на членовете на комисиите и на изборните книжа и материали до и от военните бази, пребиваването на СИК на територията на военните бази, както и застраховките на членовете на СИК се осигуряват от Министерството на отбраната.

10. Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в Република Афганистан се изплащат от Министерството на външните работи.

11.Организацията и разходите, свързани с участието на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, наблюдатели от страната и чужбина и представители на  партии, коалиции от партии и инициативни комитети са за сметка на предложилите ги.

12. Копие от решението да се изпрати на Министерството на отбраната и на Министерството на външните работи.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

КН/ЛТ

Всички решения