Начало » Решения » Решение ЕП-№ 72/23.04.2009

Решение № ЕП-72/23.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-72
София, 23.04.2009

ОТНОСНО: обезпечаване нормалната работа на районните избирателни комисии

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Министерският съвет, областните администрации и общинските администрации осигуряват организационно-техническата подготовка на изборите и дейността на избирателните комисии. За гарантиране на трайни и непрекъснати телефонни връзки между районните избирателни комисии и ЦИКЕП, както и за своевременно получаване на решенията й Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. На всички районни избирателни комисии от областните администрации да им бъде осигурен постоянен достъп до Интернет, чрез който те да се снабдяват с решенията на ЦИКЕП.

2.На всички районни избирателни комисии да бъдат закупени от областните администрации по 3 бр. SIM-карти, всяка от тях на стойност от 200,00 лв., еднократно за периода на тяхната работа (до предаването в областните администрации на изборните книжа и материали за архивиране).

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

КН/ЛТ

Всички решения