Начало » Решения » Решение ЕП-№ 71/21.04.2009

Решение № ЕП-71/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-71
София, 21.04.2009

ОТНОСНО: разрешение за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от “Алфа рисърч” ООД

Постъпило е заявление вх. № 16 от 16.04.2009 г. от управителния директор на "Алфа рисърч" ООД Боряна Димитрова за издаване на разрешение дружеството да извършва "Exit Poll" проучване и преброяване на гласовете на изборите за членове на Европейския парламент от република България на 7 юни 2009 г. В заявлението е дадено описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания в изборния ден.

Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 15.04.2009 г. от Агенцията по вписванията, инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден, образец от отличителния знак на анкетьорите, описание на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) и Решение № ЕП-18 от 8.04.2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава на "Алфа рисърч" ООД да провежда социологически проучвания в изборния ден  7 юни 2009 г.

2. До 2 юни 2009 г. "Алфа рисърч" ООД да представи в ЦИКЕП  списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

3. До 5 юни 2007 г. "Алфа рисърч" ООД да представи в РИК заверен от ЦИКЕП списък на анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АА/ЛТ

Всички решения