Начало » Решения » Решение ЕП-№ 7/04.04.2009

Решение № ЕП-7/04.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-7
София, 04.04.2009

ОТНОСНО: единната номерация на избирателните секции

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1, чл. 11, т. 2 и чл. 45 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

ИИ  ОО  АА  ССС

където:

ИИ     - номерът на избирателния район съгласно Указ № 83 от

  19.04.2005 г. на Президента на Република България

   (обн., ДВ, бр. 36 от 26.04.2005 г.);

ОО    - номерът на общината в избирателния район

   съгласно ЕКАТТЕ;

АА     - номерът на административния район за градовете

  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за

  останалите се изписват нули;

ССС - номерът на секцията в общината (за София, Пловдив

  и Варна номерът на секцията в административния район).

2. Кметовете на общини образуват избирателните секции не по-късно от 12 април 2009 г. и утвърждават тяхната номерация и адрес.

3. Заповедта на кмета  по т. 2 се обявява публично и на общодостъпно място в сградата на общината и може да се обжалва в       3-дневен срок от обявяването й пред областния управител.

4. Кметовете на общини изпращат на ГД "ГРАО" в МРРБ списък с избирателните секции и адреси не по-късно от 14 април 2009 г. и уведомяват РИК след назначаването й.

                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

                                           

СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

МК/ЛТ

Всички решения