Начало » Решения » Решение ЕП-№ 68/21.04.2009

Решение № ЕП-68/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-68
София, 21.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и т. 14 от Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Видин № 5 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Росенка Кирилова Денова
2. Зам.-председател: Соня Иванова Иванова
3. Секретар: Ирена Петрова Николова
4. Членове: Зорница Илиева Димитрашкова
5.   Лидия Асенова Николова
6.   Владимир Цоков Иванов
7.   Светла Петкова Груданска- Петкова
8.   Велко Димитров Ванков
9.   Петя Руменова Левашка
10.   Милена Стоянова Иванова
11.   Бисерка Цецкова Борисова
12.   Петър Ванчев Тодоров
13.   Юлияна Илиянова Михайлова
14.   Тодор Стаменов Вълчев
15.   Ани Цветанова Цекова
16.   Цеца Тодорова Колева
17.   Мария Пенчева Манджукова
18.   Женя Йорданова Маркова
19.   Петър Славчев Петров
20.   Зоя Борисова Миленкова
21.   Валери Димитров Цветков
22.   Светослав Цветанов Славчев
23.   Цветан Младенов Лилков
24.   Сашка Божкова Бизеранова- Стоянова
25.   Пирин Симеонов Луканов
  Резерви:  
1.   Цветан Минков Вълчев
2.   Ели Михайлова Георгиева
3.   Иво Валентинов Иванов
4.   Юлияна Иванова Тодорова
5.   Христина Атанасова Данова- Тодорова
6.   Ирена Йорданова Рангелова
7.   Десислава Красимирова Тодорова
8.   Цветомир Тодоров Ценков
9.   Елза Вилхелмова Петкова
10.   Боян Иванов Цолов
11.   Десислава Божидарова Цветанова
12.   Иван Видолов Иванов
13.   Валентин Богданов Предов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

МК/МБ

Всички решения