Начало » Решения » Решение ЕП-№ 67/21.04.2009

Решение № ЕП-67/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-67
София, 21.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Кюстендил № 10 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Константин Димов Дингозов
2. Зам.-председател: Мая Йорданова Шишкова
3. Секретар: Теменужка Георгиева Михайлова
4. Членове: Симеонка Асенова Манова
5.   Вера Цекова Соколова
6.   Донка Райчева Янкова
7.   Йорданка Стоянова Божкова
8.   Кирил Йорданов Станчев
9.   Милена Емилова Ангелова
10.   Марина Димитрова Цекова
11.   Мая Първанова Арсова
12.   Милена Цекова Стоянова
13.   Мария Йорданова Йорданова
14.   Красимир Славчов Горов
15.   Мюлтелиме Алиева Асенова
16.   Петър Димов Дингозов
17.   Рая Станиславова Иванова
18.   Десислава Василева Костадинова-Стоянова
19.   Стоян Кирилов Стоянов
20.   Теменужка Димитрова Стоянова
21.   Венцислав Атанасов Петров
22.   Вася Панталеева Пешева
23.   Любомир Пенев Стоилков
24.   Венцислав Станойков Райков
25.   Анета Николова Дончева
  Резерви:  
1.   Мария Димитрова Пилева
2.   Росен Раденков Димитров
3.   Георги Василев Лапев
4.   Диана Николова Иванова
5.   Ефриян Йорданов Кришков
6.   Асен Николов Тонев
7.   Галина Димитрова Даскалова
8.   Гроздан Асенов Грозданов
9.   Тодорка Петкова Илиева- Скрипкина
10.   Албена Василева Митова
11.   Биляна Иванова Дангова
12.   Красимир Любомиров Петров
13.   Таня Каменова Атанасова
14.   Мария Иванова Велкова- Божилова
15.   Теменуга Григорова Христова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

ААн/МБ

Всички решения