Начало » Решения » Решение ЕП-№ 65/21.04.2009

Решение № ЕП-65/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-65
София, 21.04.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 5 във връзка с чл. 13 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), във връзка с писмо изх. № 735 от 17 април 2009 г. на областния управител на област Ловеч за допусната грешка при изписването името на секретаря на РИК - Ловеч, Алие Мутова Хасанова Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 56 от 17 април 2009 г., като собственото име на секретаря на РИК - Ловеч, вместо Арие Мутова Хасанова да се чете Алие Мутова Хасанова, анулира удостоверение № 3 от 17 април 2009 г. и да се издаде ново удостоверение с поправеното име.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

РН/МБ

Всички решения