Начало » Решения » Решение ЕП-№ 63/21.04.2009

Решение № ЕП-63/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-63
София, 21.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Разград № 18 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Стоян Димитров Ненчев
2. Зам.-председател: Мариела Господинова Райкова
3. Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев
4. Членове: Светла Петкова Робева
5.   Филип Ненов Стоянов
6.   Анелия Маринова Йорданова
7.   Катинка Петкова Матеева
8.   Антон Руменов Монев
9.   Николай Пенчев Илиев
10.   Росен Бонев Рашков
11.   Сабина Недкова Атанасова
12.   Здравка Димитрова Стоянова
13.   Николай Георгиев Кочанов
14.   Йордан Крумов Стоилов
15.   Елин Асенов Харизанов
16.   Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
17.   Айдън Хюсеин Арабаджи
18.   Фатме Селим Али
19.   Росен Христов Лицов
20.   Пламен Георгиев Христозов
21.   Петър Иванов Таракчиев
22.   Мария Цанкова Пенчева
23.   Русанка Димитрова Неделчева
24.   Лилия Лефтерова Аристидова
25.   Павлин Тодоров Петров
  Резерви:  
1.   Димитър Павлов Димитров
2.   Веселин Тодоров Данаилов
3.   Гинка Илиева Цветкова
4.   Веско Илиев Иванов
5.   Цеци Добрева Бенонова
6.   Павлинка Игнатова Петкова
7.   Янка Йорданова Пейчева
8.   Светослав Христов Неделчев
9.   Недялко Николов Неделчев
10.   Янка Илиева Атанасова
11.   Нора Минкова Минкова
12.   Мария Николаева Павлова
13.   Сали Ибрямов Сюлейманов
14.   Илхан Ерсинов Исмаилов
15.   Милен Борисов Ролев
16.   Рада Тодорова Нейчева
17.   Галина Милкова Георгиева- Маринова
18.   Мануел Василев Чутурков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РЕ/МБ

Всички решения