Начало » Решения » Решение ЕП-№ 62/21.04.2009

Решение № ЕП-62/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-62
София, 21.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Благоевград № 1 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Йордан Стефанов Симонски
2. Зам.-председател: Костадин Автономов Георгиев
3. Секретар: Реджеп Рахман Ариф
4. Членове: Георги Наумов Христов
5.   Гергана Йорданова Бечванова- Янчева
6.   Гергана Любомирова Королеова
7.   Бойка Николова Юсева
8.   Мария Николова Стойнева
9.   Стоян Йорданов Великов
10.   Александър Светославов Мановски
11.   Николай Методиев Шеинков
12.   Чавдар Максимов Молов
13.   Искрен Албенов Шишков
14.   Шукрие Дервишева Гадирова
15.   Асие Рафетова Гадирова
16.   Гергана Христова Христова- Коюмджиева
17.   Светлана Николова Радулова
18.   Славка Василева Шавулева
19.   Лена Ганчева Сандъкчиева
20.   Георги Крумов Манзуров
21.   Наталия Илиева Пехливанова
22.   Любчо Владимиров Ангелов
23.   Димитър Михайлов Лишков
24.   Велислав Кирилов Балев
25.   Зоя Герасимова Димитрова
  Резерви:  
1.   Светлана Димитрова Сотирова
2.   Стоян Христов Христов
3.   Гюлфие Фаикова Ариф
4.   Алириза Али Ризов
5.   Виолета Кирилова Тетимова
6.   Ани Кирилова Ичева
7.   Васил Атанасов Толин
8.   Росен Иванов Кацарски

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

МхК/ЛТ

Всички решения