Начало » Решения » Решение ЕП-№ 61/21.04.2009

Решение № ЕП-61/21.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-61
София, 21.04.2009

ОТНОСНО: допълнение на т. 13 от Решение № ЕП-32 от 10 април 2009 г. и раздел ІІ, т. 3 и 4 от Решение № ЕП-33 от 10 април 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и чл. 4 и 13 от Директива 93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

1. Гражданите на Република България, които са заявили, че ще гласуват за членове на Европейския парламент от друга държава - членка на Европейския съюз, пред компетентните органи на страната по пребиваването си, не могат да гласуват за членове на Европейския парламент от Република България.

2. Главна дирекция "ГРАО" централизирано (автоматизирано) заличава лицата по т. 1 от това решение от избирателните списъци.

3. Имената на тези лица се вписват в "Списъка на заличените лица от избирателните списъци за общината" и в "Списъка на заличените лица в избирателния списък, които нямат право да бъдат дописани в избирателните списъци в изборния ден".

4. Тези лица не могат да бъдат дописвани в избирателния списък на секцията по постоянния им адрес както от органа по чл. 28, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ, така и от СИК в изборния ден.

5. Обобщената информация за тези граждани на Република България от всички държави - членки на Европейския съюз, постъпващи в МВнР, се изпраща от МВнР чрез ЦИКЕП на ГД "ГРАО" при МРРБ на технически носител в структуриран файл по образец, който съдържа следните данни на български език:

- трите имена на избирателя;

- дата на раждане;

- място на раждане.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

РС/ЛТ

Всички решения