Начало » Решения » Решение ЕП-№ 58/01.05.2009

Решение № ЕП-58/01.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-58
София, 01.05.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Монтана № 12 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Камелия Александрова Илиева
2. Зам.-председател: Цена Замфирова Димитрова
3. Секретар: Иван Петков Иванов
4. Членове: Огнян Александров Ефремов
5.   Славиан Светлинов Николов
6.   Ивайло Иванов Георгиев
7.   Светлана Якова Кирилова
8.   Кирил Георгиев Кирилов
9.   Гита Цветкова Георгиева
10.   Милка Тончева Гогова- Младенова
11.   Валентина Георгиева Ценова
12.   Румяна Иванова Дакева
13.   Теодора Димитрова Любенова
14.   Аксиния Дамянова Рангелова
15.   Веселин Йорданов Марков
16.   Татяна Цветанова Заркова
17.   Огнян Павлов Иванов
18.   Силвия Замфирова Симеонова
19.   Наталия Тишкова Петрова
20.   Виолета Георгиева Тодорова
21.   Камелия Славейкова Калистратова
22.   Христо Иванов Денев
23.   Радостина Славчова Чернева
24.   Пламка Христова Григорова
25.   Кети Божидарова Костадинова
  Резерви:  
1.   Дончо Иванов Николов
2.   Костодин Александров Костов
3.   Фердинанд Иванов Николов
4.   Драгомир Петров Григоров
5.   Любен Радоев Соколов
6.   Орлин Цветанов Иванов
7.   Даниел Веселинов Александров
8.   Галина Младенова Евгениева
9.   Десислава Димитрова Григорова
10.   Елеонора Дамянова Ангелова
11.   Светлин Миронов Славков
12.   Петя Найденова Гочовска-Томова
13.   Коста Стефанов Костов
14.   Катя Цветкова Апостолова
15.   Димитрина Ангелова Колова
16.   Николай Васков Недков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

МК/ЛТ

Всички решения