Начало » Решения » Решение ЕП-№ 57/17.04.2009

Решение № ЕП-57/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-57
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Ямбол № 31 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Мариана Георгиева Гърдева- Виденова
2. Зам.-председател: Красимира Костадинова Иванова- Атанасова
3. Секретар: Лора Алипова Каламерова
4. Членове: Атанас Николов Атанасов
5.   Дженко Георгиев Дженков
6.   Зарка Милева Петкова
7.   Радка Балчева Господинова
8.   Виолина Иванова Кавалджиева
9.   Стоянка Атанасова Вангелова
10.   Симона Иванова Попова
11.   Донка Христова Желева
12.   Светла Пламенова Атанасова
13.   Реджеб Шукриев Шукриев
14.   Георги Илиев Митев
15.   Валентин Георгиев Атанасов
16.   Анелия Неделчева Димитрова
17.   Златина Денчева Емилиянова
18.   Пенка Иванова Михайлова
19.   Таня Иванова Петрова-Пеева
20.   Иван Георгиев Сапунджиев
21.   Юлия Атанасова Бочукова
22.   Илиян Гораздов Попов
23.   Тодор Господинов Тодоров
24.   Марина Петрова Ангелова
25.   Женя Ангелова Кайали
  Резерви:  
1.   Владимир Любомиров Димитров
2.   Пламен Петров Петков
3.   Красимир Йорданов Йорданов
4.   Марина Христова Христова
5.   Мария Атанасова Атанасова
6.   Мария Димитрова Рубчева
7.   Гюлхан Дурсун Айвазова
8.   Светослав Анчев Пехливанов
9.   Радостин Ангелов Златев
10.   Величко Димитров Гаджонов
11.   Катрин Руменова Петрова
12.   Иван Парушев Болградов
13.   Теменужка Иванова Василева
14.   Елена Дойчева Папашимова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения