Начало » Решения » Решение ЕП-№ 56/17.04.2009

Решение № ЕП-56/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-56
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Ловеч № 11 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Валерия Трифонова Генова-Маркова
2. Зам.-председател: Пенка Недялкова Карабова
3. Секретар: Арие Мутова Хасанова
4. Членове: Йорданка Владимирова Минчева
5.   Филип Игнатов Филипов
6.   Иванчо Христов Мишев
7.   Пламен Петков Еврев
8.   Пламен Янков Печев
9.   Иван Петков Добрев
10.   Петя Иванова Иванова
11.   Боряна Василева Райкова
12.   Маргарита Ценкова Цвяткова
13.   Ивайло Каменов Каменов
14.   Марийка Стоянова Ангелова
15.   Меникше Ахмедова Мехмедалиева
16.   Иван Георгиев Цанков
17.   Богдан Найденов Дочев
18.   Ралица Милчева Ненова
19.   Венцислав Маринов Христов
20.   Цеца Петрова Райнова
21.   Ивайло Светославов Иванов
22.   Петър Стоянов Танев
23.   Младен Минков Близнаков
24.   Константин Василев Косев
25.   Стоянка Петкова Тихолова
  Резерви:  
1.   Константин Михов Христов
2.   Веселина Симеонова Стоянова
3.   Стоянка Тодорова Маринова
4.   Виолета Андреева Кукуянова
5.   Съйко Радоев Събев
6.   Ясен Юриев Стоянов
7.   Венцислав Николаев Нинов
8.   Иван Минков Иванов
9.   Васил Георгиев Стефанов
10.   Поляна Иванова Вълчева
11.   Тодор Христов Пеев
12.   Елка Методиева Минчева- Алексиева
13.   Ертан Хюсеин Хасан
14.   Зюлейха Мустафова Терзиева
15.   Инжиха Исметова Мехмедова
16.   Тюнай Зияева Юсеинова
17.   Дарина Георгиева Ненкова
18.   Цеца Колева Желязкова
19.   Тошко Колев Колев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

РН/ЗТ

Всички решения