Начало » Решения » Решение ЕП-№ 55/17.04.2009

Решение № ЕП-55/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-55
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Стара Загора № 27 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Зоя Иванова Кълвачева-Цвяткова
2. Зам.-председател: Румен Желев Манчев
3. Секретар: Нешка Ивелинова Кондакчиева
4. Членове: Богдана Стефанова Димитрова
5.   Веселина Иванова Андреева
6.   Илия Златев Златев
7.   Иван Тотев Маджаров
8.   Мира Дочева Вълева
9.   Румен Василев Василев
10.   Снежанка Славова Станкова
11.   Филип Николаев Шукаров
12.   Боряна Костова Карамихова- Желева
13.   Калоян Иванов Дамянов
14.   Антония Славова Стойчева
15.   Илиян Свиленов Тодоров
16.   Тунджай Рамадан Йозтюрк
17.   Жеко Бончев Тодоров
18.   Али Бейсим Язаджи
19.   Тончо Кирев Тонев
20.   Мария Стоянова Диманова
21.   Радка Германова Савова
22.   Георги Петков Георгиев
23.   Ваня Николова Бухчева
24.   Славка Иванова Петкова-Тасева
25.   Анна Петкова Сливкова
  Резерви:  
1.   Живка Радева Аладжова
2.   Георги Минчев Георгиев
3.   Анета Ангелова Петрова
4.   Таня Генова Николова
5.   Димитър Димов Димов
6.   Ахмед Адем Ибиш
7.   Мюмюн Исмет Мюмюн
8.   Салих Сабри Бекир
9.   Сали Дуран Сали
10.   Елена Нейчева Тачева
11.   Антоний Жоров Тодоров
12.   Банко Тодоров Иванов
13.   Николай Ангелов Миков
14.   Маргарита Великова Бригова- Бъчварова
15.   Елена Христова Добрева
16.   Любомир Росенов Денков
17.   Павел Колев Хаджийски
18.   Румяна Лалева Присадашка

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

СДП/ЛТ

Всички решения