Начало » Решения » Решение ЕП-№ 54/17.04.2009

Решение № ЕП-54/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-54
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Варна № 3 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Павел Георгиев Павлов
2. Зам.-председател: Иван Йорданов Лечев
3. Секретар: Нурай Ахмед Басри
4. Членове: Владимир Георгиев Павлов
5.   Христо Бойчев Боев
6.   Наталия Йорданова Хвърчилкова- Леонидиева
7.   Емил Илиев Петров
8.   Петър Иванов Ганев
9.   Олга Николаева Томова
10.   Христо Тодоров Ненчев
11.   Иван Борисов Великов
12.   Деница Стилиянова Гроздева- Савова
13.   Кристиян Веселинов Богоев
14.   Росен Иванов Апостолов
15.   Мюмюне Мехмедова Билялова
16.   Айнур Хюсеин Мурадаллъ
17.   Орхан Мехмед Мехмед
18.   Тежин Имаил Гюлер
19.   Милен Георгиев Тодоров
20.   Илиян Иванов Карагьозов
21.   Росен Николов Шопов
22.   Милко Тодоров Дочев
23.   Мария Иванова Ангелова-Дойчева
24.   Людмила Николаева Колева
25.   Стилиян Христов Любославов
  Резерви:  
1.   Митко Емов Басаров
2.   Валентин Михайлов Пенев
3.   Ангел Николов Ангелов
4.   Валерия Александрова Ангелова
5.   Ерол Шевкед Яшар
6.   Динан Шюкриев Мехмедов
7.   Петър Бончев Бончев
8.   Илияна Русанова Кръстева
9.   Исмаил Адем Саид
10.   Калина Станимирова Балимезова
11.   Николай Петров Петров
12.   Петър Цвятков Калеев
13.   Йордан Руменов Йорданов
14.   Христо Валериев Григоров
15.   Жейни Кънчева Даскалова
16.   Николай Георгиев Няголов
17.   Николай Тодоров Желязков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

АТ/ЛТ

Всички решения