Начало » Решения » Решение ЕП-№ 53/17.04.2009

Решение № ЕП-53/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-53
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Хасково № 29 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Димитър Велев Димитров
2. Зам.-председател: Веселина Тенчева Иванова
3. Секретар: Али Мустафа Зинал
4. Членове: Веселин Митев Тодоров
5.   Лиляна Димитрова Сарова
6.   Атанас Зафиров Янчев
7.   Митко Делчев Христозов
8.   Ясен Динков Атанасов
9.   Веско Цветанов Георгиев
10.   Славея Георгиева Костадинова
11.   Станка Йорданова Костадинова
12.   Екатерина Златова Бозова
13.   Виктор Ангелов Пейчев
14.   Али Реджеб Байрамали
15.   Адлен Межнун Ибрахим
16.   Грозданка Атанасова Христова- Стоянова
17.   Недялка Димитрова Кънева
18.   Димитър Атанасов Цветков
19.   Лидия Нешева Стоянова
20.   Ирена Григорова Велева
21.   Недялко Атанасов Вапцаров
22.   Катя Славова Иванова
23.   Боряна Радкова Делчева
24.   Таня Трендафилова Захариева
25.   Ирена Георгиева Узунова
  Резерви:  
1.   Атина Васили Кацару-Ксантопулу
2.   Валентин Рафаилов Вълков
3.   Красимира Захариева Сербезова
4.   Сашо Вълков Спасов
5.   Шукрие Рухи Янева
6.   Хатидже Керим Али
7.   Ани Младенова Хаджиева
8.   Станислав Йорданов Йорданов
9.   Николай Любомиров Маринчев
10.   Виолета Делчева Гочева
11.   Тенчо Владимиров Бояджиев
12.   Ина Димитрова Мартинова
13.   Костадин Ангелов Ангелов
14.   Добри Василев Беливанов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

СПД/ЛТ

Всички решения