Начало » Решения » Решение ЕП-№ 52/17.04.2009

Решение № ЕП-52/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-52
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Плевен № 15 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Найден Петров Найденов
2. Зам.-председател: Петьо Несторов Василев
3. Секретар: Ардухан Фахри Зечири
4. Членове: Маргарита Лазарова Николова
5.   Детелин Цветанов Духленски
6.   Стела Георгиева Кръстева
7.   Валентина Петрова Велина
8.   Цонка Христова Недкова
9.   Милен Георгиев Първанов
10.   Иванка Димитрова Петрова
11.   Петя Николаева Симеонова
12.   Фани Тинчева Ананиева
13.   Телият Осман Калчев
14.   Ася Кирова Рангелова
15.   Филиз Риза Кючукова
16.   Боряна Любенова Петракиева
17.   Диляна Николова Натова
18.   Маргарита Николова Иванова
19.   Марсел Леонов Мойсеев
20.   Милка Цветанова Якова
21.   Николинка Крумова Добрева
22.   Иван Томов Киров
23.   Камен Симеонов Ценов
24.   Борислав Петров Блажев
25.   Румен Лилянов Цачев
  Резерви:  
1.   Марияна Емилова Кючукова- Начева
2.   Цветан Стефанов Ценов
3.   Айля Ахмедова Мустафова
4.   Силвия Ярославова Тодорова
5.   Филис Ашимова Ахмедова
6.   Алина Юлиянова Близнакова- Рангелова
7.   Айгюл Алиева Хасанова
8.   Атанас Иванов Иванов
9.   Валери Трифонов Начев
10.   Харалампи Николов Попов
11.   Жана Николова Влахова
12.   Петър Иванов Кочков
13.   Иван Димитров Стоянов
14.   Константин Денчев Зарков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

АА/ЛТ

Всички решения