Начало » Решения » Решение ЕП-№ 51/17.04.2009

Решение № ЕП-51/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-51
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Русе № 19 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Милена Георгиева Хинкова
2. Зам.-председател: Павлинка Атанасова Якимова
3. Секретар: Виолета Ангелова Петрова
4. Членове: Екатерина Василева Заякова
5.   Десислава Петрова Дивчева
6.   Искрен Маринов Илиев
7.   Петър Стефчов Карасимеонов
8.   Андон Вълков Вълков
9.   Елисавета Донева Досева
10.   Красимира Тодорова Йорданова
11.   Велина Иванова Мавродинова
12.   Емел Тефикова Видинлиева
13.   Назлъ Кязим Кадир
14.   Гюлбер Халим Ибрям
15.   Тодор Борисов Барболов
16.   Виктор Веселинов Василев
17.   Николай Иванов Братованов
18.   Пламен Антонов Стойнов
19.   Александър Велков Ганчев
20.   Петко Стефанов Калчев
21.   Ивка Йорданова Иванова
22.   Антоанета Христова Антонова
23.   Анна Михайлова Василева
24.   Стефан Димов Бонев
25.   Кинчо Тодоров Камбуров
  Резерви:  
1.   Лилия Александрова Личкова
2.   Румяна Димитрова Радкова
3.   Юлия Крумова Неделчева
4.   Калин Димитров Калинов
5.   Суна Ергюл Джелил
6.   Гюнай Аккъева Кадънкова
7.   Елиз Фикрет Халил
8.   Охран Алиев Ремзиев
9.   Елиз Гюрсялова Узунова-Василева
10.   Нели Неделчева Атанасова
11.   Глория Тодорова Арабаджиева
12.   Кристиян Пламенов Вълчев
13.   Дияна Димитрова Янкова
14.   Иво Ламбов Господинов
15.   Николай Пенчев Недев
16.   Благомир Тодоров Кунев
17.   Иван Пенчев Иванов
18.   Мария Желязкова Василева
19.   Михаил Михайлов Антов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

АА/ЛТ

Всички решения