Начало » Решения » Решение ЕП-№ 50/17.04.2009

Решение № ЕП-50/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-50
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Бургас № 2 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Евгений Николов Мосинов
2. Зам.-председател: Светла Георгиева Каменова
3. Секретар: Севим Неджатиева Ахмедова
4. Членове: Тинка Асенова Желязкова
5.   Александър Савов Даскалов
6.   Костадин Банев Костов
7.   Веселина Димитрова Станева
8.   Гергана Димитрова Георгиева
9.   Христо Железов Железов
10.   Тодор Байчев Байчев
11.   Лена Пройкова Бахчеванова
12.   Елка Тодорова Трендафилова
13.   Мария Василева Петрова
14.   Руси Атанасов Атанасов
15.   Алкан Еюбов Фейзов
16.   Иванка Маринова Сандева
17.   Имухан Самин Хюсеин
18.   Виждан Насуф Аслан
19.   Христиан Радев Митев
20.   Антон Жеков Стоянов
21.   Жанета Георгиева Кюлюмова
22.   Николай Росенов Кожухаров
23.   Катя Кунева Атанасова
24.   Милена Миткова Хлебарова
25.   Камелия Димитрова Димитрова
  Резерви:  
1.   Божан Желязков Божанов
2.   Владимир Господинов Георгиев
3.   Любима Тодорова Бургазлиева
4.   Камен Колев Крайчев
5.   Здравко Бойков Генчев
6.   Гюнер Расим Алимолла
7.   Гюлнар Рамадан Чолак
8.   Мехмед Расим Ахмед
9.   Мехмед Хасан Хамид
10.   Ешереф Кязим Ешереф
11.   Мариян Николов Гьорчев
12.   Нели Апостолова Димитрова
13.   Таничка Петрова Кирова
14.   Мариана Димитрова Полименова
15.   Момчил Иванов Бандрамлиев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                               Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

ИД/ЛТ

Всички решения