Начало » Решения » Решение ЕП-№ 5/04.04.2009

Решение № ЕП-5/04.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-5
София, 04.04.2009

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ЦИКЕП пред Върховния административен съд

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Възлага на членовете на Централната избирателна комисия:

  1. Елена Николова Маркова 

  2. Александър Димов Александров

  3. Александър Андреев Андреев

  4. Иван Найденов Давидов

  5. Камелия Стоянова Нейкова

  6. Мария Веселинова Мусорлиева

  7. Орлин Вилхелм Иванов

  8. Ралица Босилкова Негенцова

 9. Румен Василев Еленски

10. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

11. Сабрие Тайфи Сапунджиева

да я представляват пред Върховния административен съд заедно и поотделно.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

Всички решения