Начало » Решения » Решение ЕП-№ 49/17.04.2009

Решение № ЕП-49/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-49
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Враца № 6 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Владимир Петров Симеонов
2. Зам.-председател: Петър Митков Танаицов
3. Секретар: Маргарит Марков Маждраков
4. Членове: Георги Митков Михалчев
5.   Мария Петрова Генова
6.   Албена Георгиева Топашка
7.   Петър Василев Войков
8.   Борислав Кирилов Тошев
9.   Даринка Борисова Александрова
10.   Симеон Йорданов Кръстев
11.   Лидия Иванова Петрова
12.   Борислав Богомилов Кунов
13.   Емил Петков Нинов
14.   Огнян Димитров Пищиков
15.   Васил Петров Масърлиев
16.   Румяна Маринова Петкова
17.   Христина Ангелова Вълчева
18.   Лазарин Младенов Кръстев
19.   Ирина Йорданова Иванова
20.   Христина Симеонова Младенова
21.   Владислава Тошева Лакова
22.   Мариела Петрова Лилова
23.   Татяна Илиева Василева
24.   Елена Димитрова Рангелова
25.   Венета Иванова Буковска
  Резерви:  
1.   Иван Иванов Василев
2.   Нина Якимова Илиева
3.   Коста Цветков Ценов
4.   Валя Ценова Иванчева
5.   Ивка Нешева Петрова
6.   Антоанета Йорданова Илиева
7.   Ваня Бориславова Дамянова
8.   Васил Димитров Маринов
9.   Нина Иванова Донова
10.   Кирил Петров Кирков
11.   Цветанка Генчева Борисова
12.   Милена Маринова Найденова
13.   Красимир Крумов Колев
14.   Вася Драгиева Неофитова
15.   Мариана Антимова Досова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

АП/ЛТ

Всички решения