Начало » Решения » Решение ЕП-№ 48/17.04.2009

Решение № ЕП-48/17.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-48
София, 17.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Перник № 14 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Малин Димитров Стоилов
2. Зам.-председател: Димитър Стефанов Димитров
3. Секретар: Румяна Николова Петрова
4. Членове: Екатерина Асенова Фиданска
5.   Аделина Стоянова Стоянова
6.   Серги Стаменов Чупетловски
7.   Стоян Александров Митев
8.   Венета Симеонова Петрова
9.   Станка Йорданова Рударска- Хинова
10.   Ирина Любомирова Михайлова- Симеонова
11.   Марияна Маринова Варадинова
12.   Милена Йорданова Първанова
13.   Кристина Стефанова Георгиева
14.   Петьо Георгиев Иванов
15.   Анелия Благоева Спирова
16.   Даниела Пейчева Йорданова
17.   Елина Иванова Рударска
18.   Стефка Стойнева Евтимова
19.   Анелия Страхилова Захариева
20.   Сийка Иванова Панова
21.   Емил Николов Христов
22.   Валентин Велчев Вучков
23.   Валери Теофилов Симеонов
24.   Анелия Кирилова Цветкова
25.   Нина Костадинова Петрова
  Резерви:  
1.   Татяна Димитрова Първанова
2.   Кубрат Драгомиров Николов
3.   Ирена Иванова Георгиева
4.   Марияна Тодорова Тонева
5.   Людмила Кирилова Любомирова
6.   Роберта Георгиева Борисова
7.   Димитър Георгиев Димитров
8.   Теодора Славчева Тодорова
9.   Цветелина Иванова Йорданова
10.   Николай Петров Бранков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

ААн/ЛТ

Всички решения