Начало » Решения » Решение ЕП-№ 47/16.04.2009

Решение № ЕП-47/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-47
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 25 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Емил Петров Пазийски
2. Зам.-председател: Христомил Славчев Делчев
3. Секретар: Севинч Даудова Караоглан
4. Членове: Жана Бориславова Иванова
5.   Владимир Димитров Данев
6.   Ивайло Василев Веселинов
7.   Мария Димитрова Захариева
8.   Тодор Любенов Тодоров
9.   Николай Ангелов Стоянов
10.   Красимира Димитрова Георгиева- Стаменова
11.   Марияна Цветанова Герова
12.   Мая Николаева Александрова
13.   Миглена Иванова Трифонова
14.   Мария Костадинова Захова
15.   Костадин Иванов Попов
16.   Христо Панайотов Петров
17.   Виолета Христова Спасова
18.   Антония Ангелова Свиленова
19.   Венета Иванова Коцева
20.   Иван Людмилов Симеонов
21.   Цветан Иванов Стойчев
22.   Дафинка Георгиева Нешева
23.   Йорданка Симеонова Павлова
24.   Карлос Арналдо Контрера
25.   Юрка Добринова Юнгарева
  Резерви:  
1.   Росица Борисова Матева
2.   Кристина Аркадиева Сандалова
3.   Самуил Младенов Младенов
4.   Стефан Цветков Ангелов
5.   Васил Василев Грозданов
6.   Стамен Кръстев Стойчев
7.   Цветелина Аврамова Петкова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

РС/МБ

Всички решения