Начало » Решения » Решение ЕП-№ 46/16.04.2009

Решение № ЕП-46/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-46
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 24 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Илия Константинов Илиев
2. Зам.-председател: Марио Христов Николов
3. Секретар: Благомира Димитрова Андонова
4. Членове: Иван Коев Митев
5.   Даниела Горанова Горанова
6.   Цветан Александров Милев
7.   Живко Величков Бодуров
8.   Данаил Любенов Данаилов
9.   Борка Тодорова Паракозова
10.   Станьо Тодоров Михайлов
11.   Боян Петров Черешаров
12.   Елиз Ферихад Рушид
13.   Цветан Иванов Енчев
14.   Стоян Любенов Стефанов
15.   Костадин Димитров Костадинов
16.   Валентин Крумов Янев
17.   Величка Иванова Грънчарова
18.   Поля Стефанова Стоянова
19.   Елена Маркова Балджиева
20.   Румен Георгиев Урумов
21.   Таня Илиева Александрова
22.   Иванка Тодорова Трифонова- Попова
23.   Маргарита Кръстева Толчева
24.   Стефан Георгиев Дончев
25.   Албена Цветанова Асенова
  Резерви:  
1.   Валентин Русев Русев
2.   Мария Димитрова Михайлова
3.   Стефан Цветков Ангелов
4.   Ботьо Димитров Дойков
5.   Вихра Стефанова Стойнова
6.   Стамен Кръстев Стойчев
7.   Виктория Людмилова Русенова

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

РС/МБ

Всички решения