Начало » Решения » Решение ЕП-№ 45/16.04.2009

Решение № ЕП-45/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-45
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 23 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Никола Йорданов Леков
2. Зам.-председател: Валентин Цветанов Ангелов
3. Секретар: Лилия Евимова Стратиева
4. Членове: Мария Андреева Тодорова
5.   Диана Нинова Начева
6.   Борислав Николаев Попчев
7.   Таня Андонова Дишлиева
8.   Милка Христова Христова
9.   Стратийка Пенева Игнатова
10.   Дарина Маркова Пачева
11.   Живка Василева Котева
12.   Тафит Хюсеинов Голев
13.   Ширин Сабри Исмаил
14.   Фатима Салихова Макьова
15.   Айше Шерифова Мускова
16.   Васил Василев Лечев
17.   Анна Росенова Попова
18.   Ивайло Симеонов Симеонов
19.   Николай Генов Пирянков
20.   Калин Петров Раймундов
21.   Кирил Трендафилов Шакрачки
22.   Силвия Железчова Нинова
23.   Любомир Петров Георгиев
24.   Мария Георгиева Харбова
25.   Лилянда Тодорова Еленкова
  Резерви:  
1.   Огнян Цветков Иванов
2.   Даниела Петрова Тодорова
3.   Красимир Георгиев Каракушев
4.   Стефан Цветков Ангелов
5.   Борис Ивайлов Борисов
6.   Любомир Борисов Илиев
7.   Стамен Кръстев Стойчев
8.   Живко Динев Дервенов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

РС/МБ

Всички решения