Начало » Решения » Решение ЕП-№ 44/16.04.2009

Решение № ЕП-44/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-44
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Пазарджик № 13 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Йордан Стефанов Димитров
2. Зам.-председател: Стойчо Николов Власев
3. Секретар: Ерол Малек Кадьов
4. Членове: Димитър Василев Шулев
5.   Цветанка Иванова Христоскова
6.   Калина Владимирова Симонова
7.   Елена Кръстева Попова
8.   Иван Кирилов Петров
9.   Надежда Венкова Васева
10.   Владимир Ангелов Кадийски
11.   Атанаска Стоичкова Гочева
12.   Сергей Манушев Кичиков
13.   Марияна Петрова Колева
14.   Анета Варадинова Попова
15.   Георги Любомиров Шопов
16.   Павлина Стефанова Гагарова
17.   Лъчезар Николов Минев
18.   Стоян Петьов Бабачев
19.   Малинка Георгиева Консулова- Златева
20.   Мария Николова Николова
21.   Цанко Кирилов Бангьозов
22.   Венцислав Спасов Видев
23.   Десислава Димитрова Герова- Тодорова
24.   Ивайла Николова Георгиева
25.   Красимира Чавдарова Ралчева
  Резерви:  
1.   Виолета Стефанова Цонева
2.   Руси Атанасов Григоров
3.   Мария Красимирова Батаклиева
4.   Недялка Димитрова Наплатанова
5.   Айлийн Фейзи Алиш
6.   Антоанета Ангелова Стойкова
7.   Стела Емилова Гьорова
8.   Христина Иванова Попова
9.   Али Ахмедов Чешмеджиев
10.   Боряна Петрова Балева
11.   Анастасия Викторова Мераклиева
12.   Николина Стефанова Нонова
13.   Николай Асенов Кобаков
14.   Незабравка Родостова Атанасова
15.   Серьожа Лазаров Даскалов
16.   Любомир Ангелов Любомиров
17.   Росица Василева Терзова
18.   Александър Николов Чалъков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

АА/МБ

Всички решения