Начало » Решения » Решение ЕП-№ 42/16.04.2009

Решение № ЕП-42/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-42
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Кърджали № 9 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Величка Димитрова Георгиева
2. Зам.-председател: Елена Иванова Димитрова
3. Секретар: Мухидин Изет Шабан
4. Членове: Иван Пламенов Робов
5.   Радка Атанасова Попова
6.   Венелина Петкова Чорбаджийска
7.   Камелия Христова Колчева
8.   Кера Лазарова Палахутева
9.   Росица Трендафилова Момчилова
10.   Дениз Реджебов Насуфов
11.   Марияна Ангелова Ангелова
12.   Джейлян Ръфкиев Муталибов
13.   Гьокчен Фетхи Емин
14.   Детелина Пламенова Попова
15.   Мехмед Сюлейман Сали
16.   Веселин Иванов Зидаров
17.   Цветанка Славова Границка
18.   Стойчо Вълков Пашалиев
19.   Калина Николова Ирикева
20.   Зоя Давидова Асенова
21.   Здравка Тодорова Михайлова
22.   Емил Иванов Айвазов
23.   Бояна Манева Батурова
24.   Ивайло Добрев Щерев
25.   Златко Милков Колачев
  Резерви:  
1.   Зоя Игнатова Игнатова
2.   Расим Юсеин Джелепли
3.   Фетхи Нури Шевкед
4.   Байрям Ахмед Байрям
5.   Веселина Михайлова Попратилова
6.   Ангел Янев Сталев
7.   Величка Ангелова Христова
8.   Иван Георгиев Велев
9.   Митрю Борисов Митрев
10.   Стела Манева Батурова
11.   Румен Димитров Семерджиев
12.   Георги Анастасов Сираков

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

КМ/МБ

Всички решения