Начало » Решения » Решение ЕП-№ 41/16.04.2009

Решение № ЕП-41/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-41
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Габрово № 7 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Иванка Иванова Баева
2. Зам.-председател: Мария Николаева Недева
3. Секретар: Евгени Василев Попов
4. Членове: Еленка Колева Иванова
5.   Силвия Алексиева Москова
6.   Соня Борисова Семова
7.   Цветослава Петкова Георгиева
8.   Йорданка Алексиева Влаева
9.   Тодор Русинов Тодоров
10.   Панко Стефанов Панков
11.   Христо Иванов Тотев
12.   Стефан Косев Косев
13.   Мелекбер Шевки Велева
14.   Георги Христов Пенков
15.   Али Ахмедов Алиев
16.   Митко Иванов Рашков
17.   Данаил Росенов Петров
18.   Ивелин Иванов Иванов
19.   Николай Стефанов Дачев
20.   Теменуга Петрова Згрипарова
21.   Милка Петрова Хайлазова
22.   Даниела Иванова Георгиева
23.   Лиляна Методиева Хранова- Петкова
24.   Анна Стоянова Цонева
25.   Елена Пенчева Ботева
  Резерви:  
1.   Станимира Недкова Атанасова
2.   Кристина Максимова Сидорова
3.   Гергана Тодорова Атанасова
4.   Биргюл Бехчетова Мюмюнова
5.   Радостина Анжелова Иванова
6.   Гергана Йорданова Илиева
7.   Илиана Димитрова Пунчева
8.   Диана Атанасова Даначева
9.   Таня Христова Цонева
10.   Цветан Петков Петков
11.   Ради Николов Стоянов
12.   Илия Кънчев Михайлов
13.   Митко Спасов Димитров
14.   Пламен Иванов Пръвчев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

Всички решения