Начало » Решения » Решение ЕП-№ 40/16.04.2009

Решение № ЕП-40/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-40
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Велико Търново № 4 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Николай Илчев Илиев
2. Зам.-председател: Жени Нисторова Сапунджиева
3. Секретар: Шенгюл Хасан Сармахмудова
4. Членове: Александър Георгиев Пенчев
5.   Аксения Димитрова Каракалева- Тодорова
6.   Иван Ангелов Рашков
7.   Искра Кънчева Бояджиева
8.   Йордан Георгиев Петров
9.   Петко Иванов Прокопов
10.   Светлин Димитров Спасов
11.   Стефка Стефанова Манова
12.   Кремена Веселинова Ванкова
13.   Росина Кинова Стефанова
14.   Ралица Валериева Маркова
15.   Байрам Юзкан Байрам
16.   Вилдан Хасанова Уручева
17.   Арзие Себайдинова Пастърмаджиева
18.   Неджмие Асанова Николова
19.   Иво Ангелов Генчев
20.   Кирил Георгиев Станчев
21.   Милен Христов Павлов
22.   Павлина Михайлова Попова
23.   Ивета Стоянова Кабакчиева
24.   Даниела Страхилова Лаловска
25.   Росен Върбанов Иванов
  Резерви:  
1.   Михаил Йорданов Стойчев
2.   Румяна Тодорова Денчева
3.   Василена Нешева Раленекова
4.   Галя Димитрова Даракчийска
5.   Валентин Димитров Василев
6.   Зорница Добрева Стефанова
7.   Валентина Маринова Дянкова
8.   Ани Найденова Павлова
9.   Елина Людмилова Александрова-Димитрова
10.   Мими Павлова Филинова
11.   Ивелина Стефанова Тумбева
12.   Ася Ончева Тодорова
13.   Венцислав Дончев Стоянов
14.   Минчо Димитров Райков
15.   Росица Валентинова Шопова
16.   Йорданка Николова Димкова
17.   Малина Иванова Николова-Янчева
18.   Александър Стойнов Чокойски

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

РН/ЛТ

Всички решения